SAUTERNES

Start SAUTERNES
HTML5

SAUTERNES.SE

Sauternes är det distrikt i Bordeaux som producerar det guldgula ädelkoncentrerade vinet,
som blivit känt och berömt i hela världen.

Sauternes är namnet på en by, namnet på en kommun och namnet på en appellation. Vad en by och en kommun är det vet ju alla, men vad är en appellation?

Appellation kommer från franskan: Appellation d'Origine Contrôlée och förkortas A.O.C. och det är en kravlista som vinet måste uppfylla för att i detta fall, kallas Sauternes.

Det finns många olika appellationer, och kraven varierar, men för att ett vin skall få ta namnet Sauternes måste det uppfylla alla kraven i Sauternes appellation.