SAUTERNES

Château Coutet SAUTERNES
HTML5

Château Coutet

Historian om Château Coutet börjar på 1200 talet, 100 tals år innan man började odla vin på andra berömda platser i Bordeaux.

Från denna tid finns dock ingen information. Det finns ingen förklaring på vad namnet kommer ifrån, och ingen kännedom om de tidiga ägarna. Den förste kände ägaren till Chateau Coutet är Charles de Guérin, som köpte egendomen 1643. Chateau Coutet såldes vidare till Jean de Pichard år 1695, och 1788 var Gabriel-Barthélémy-Romain de Filhot ägare till slottet. Han var då också ägare till Doisy-Daëne och naturligtvis Chateau Filhot, en förklaring till likheten av etiketten på Chateau Coutet och Filhot. Under revolutionen i slutet på 1700 talet blev han och hans fru avrättade. Slotten delades och såldes av den nya staten på aktion. En turbulent tid följde i revolutionens spår och förloppet är svårt att följa, men i början av 1800 talet var Chateau Coutet i Marie-Geneviève de Filhot ägo. 1807 gifte hon sig med Antoine-Marie de Lur-Saluces of Chateau d'Yquem. Den nya familjen ägde då tillsammans Yquem, Coutet, Fargues, De Malle och Chateau Piada. Familjen Lur-Saluces behöll kontrollen fram till 1922. Produktionen hade då minskat dramatiskt, troligtvis beroende på vinlusen och annat elände, som drabbade Sauternes under denna tid.

Chateau Coutet såldes till Société Immobilière des Grands Crus som i sin tur sålde egendomen vidare till Madame Thomas och Edmond Rolland. Dessa två drev slottet med viss framgång fram till 1977 då det såldes till den nuvarande ägaren Familjen Baly. Det var Marcel Baly som tog över kontrollen av Chateau Coutet och han har senare lämnat över ansvaret till sina söner Dominique och Philippe som idag driver slottet.

Den odlade arealen är 38 ha, Jorden består av en blandning av grus och röd lera över en berggrund av kalksten.

Av den totala produktionen är det vanligtvis bara 50% som uppnår de krav för att säljas som grand vin Chateau Coutet, resterande säljs som Chartreuse de Coutet. Vinet framställs av en blandning av de tre druvorna i Sauternes, 75% Semillon, 23% Sauvignon och 2% Muscadelle, som får jäsa i temperatur kontrollerande fat. Efter jäsning får vinet åldras i fat, 50% ersätts varje år, upp tll 16 månader.